Pośród znaków drogowych pionowych i malowanych na jezdni, wyróżnia się 3 linie zatrzymania.
1. „Linia bezwzględnego zatrzymania” pojazdu. Przed taką linią należy zatrzymac pojazd, jej przekroczenie bez zatrzymania pojazdu może być powodem do stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu. Jest to surowo zabronione. Przestrzeganie zasad linii zatrzymania, może uratować życie. Może zdarzyć się tak, że coś zasłoni nam linię, ograniczy widoczność tego co dzieje się na drodze za nią. Należy wtedy powoli ruszyć, rozejrzeć się i w razie konieczności ponownie zahamować. Po upewnieniu się, że przejazd jest bezpieczny, kontynuować jazdę.
2. „Linia warunkowego zatrzymania pojazdów złożona z trójkątów”  – nie musimy się zatrzymywać, należy to jednak zrobić, jeśli przez skrzyżowaniem znajduje się znak „ustąp pierwszeństwa przejazdu” – wtedy nakaz zatrzymania jest bezwzględny.
Kiedy na drodze nie ma innych uczestników ruchu, ani nikogo komu musimy ustąpić pierwszeństwa przejazdu, możemy powoli wjechac na drogę bez zatrzymywania się.
3. „Linia warunkowego zatrzymania się złożona z prostokątów”
Jest to linia, która wskazuje miejsce zatrzymania przed przejściem dla pieszych lub sygnalizacją świetlną. Kiedy na drodze znajdują się piesi, kiedy sygnał jest czerwony, linia ta wyznacza miejsce zatrzymania pojazdu.  W innym wypadku jazda może być kontunuowała i nie trzeba się zatrzymywać.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.