Ograniczenia, których należy przestrzegać:
– osoby, które nie ukończyły 18 roku życia mogą prowadzić tylko lekkie motocykle (prawo jazdy kategorii A1) – 125 cm3, 11kW, z maksymalną prędkością nie większą niż 80 km/h
– C1 i C1E na terenie Niemiec jest ważne tylko do ukończenia 50 roku życia właściciela dokumentu,
– kategoria C, CE, D, DE, D1 i D1E są ważne tylko 5 lat od momentu wystawienia dokumentu. W momencie przeniesienia miejsca pobytu stałego, prawo jazdy staje sie nieważne, jednak można prowadzić je na terenie Niemiec jeszcze przez pół roku. W tym też czasie należy zgłosić do specjalnego urzędu wniosek o przedłużenie własności prawa jazdy tej kategorii.
Trzeba przestrzegać zasad i ograniczeń, które są umieszczone w prawie jazdy. Przestrzegać klas prawa jazdy. Uprawnienia do kierowania pojazdem zachowują ważność także wtedy, gdy dla danej klasy nie został osiągnięty odpowiedni wiek obowiązujący na terenie Niemieckiej Republiki Federalnej. Naruszenie zasad wieku i uczestnictwa w ruchu drogowym legitymując się prawem jazdy, którego ważność upłynęła jest karalne tak samo jak jazda bez dokumentu. Prawo jazdy podczas prowadzenia pojazdu należy mieć zawsze przy sobie.
Zagraniczne prawo jazdy nie uprawnia do uczestnictwa w ruchu drogowym na terenie RFN i nie może zostać wymienione na niemieckie, jezeli jest nie ważne, jest prawem jazdy, które upoważnia do nauki jazdy lub jest wydane na okres tymczasowy i jeżeli w momencie jego wydania, uprawniony miał miejsce pobytu stałego w RFN

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.