„Nowe prawo jazdy”

Archived in the category: Bez kategorii

Od stycznia 2015 roku zajęcia teoretyczne w szkołach jazdy nie są obowiązkowe. Wszystkiego można się nauczyć z e-learningu . Nie są już wymagane wykłady. Kursanci mogą sami zdecydować o formie nauczania. Można uczyć się samemu w domu, poprzez warsztaty lub wykłady. Na internecie są dostępne e-kursy.
Szkoły jazdy o niskiej jakości organizowały wykłady teoretyczne tylko w teorii, tak naprawdę nauka części teoretycznej nigdy się nie odbywały. Oszczędzano w ten sposób na kosztach wykładów i innych opłatach. Emitowano jedynie filmy, nie omawiano ich z wykładowcą itd. Wielu kursantów jest za takim systemem, ponieważ uznają wykłady za bardzo nudne. Odbijało się to oczywiście na zdawalności i sytuacje mające miejsce na drogach.
Wykłady teoretyczne przeprowadzone w sposób profesjonalny są kręgosłupem moralnym kierowcy. Kierowca uczy się wtedy odpowiedzialności na drodze, za siebie i innych uczestników ruchu drogowego. Jest jednak jedna zasada. Aby kursanci chętnie uczestniczyli na kurs teoretyczny prawa jazdy, musi być on prowadzony w sposób interesujący. Dlatego też instruktorzy są w tym kierunku szkoleni w odpowiedni sposób. Kodeks Drogowy to coś, co każdy kierowca musi mieć w małym palcu.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.