Zanim przystąpimy do egzaminu na prawo jazdy, czeka nas najpierw kurs. Już na tym etapie przyszli kierowcy mają założone własne profile w wydziale komunikacji starostwa powiatowego odpowiadającego miejscu zamieszkania. To tutaj przechowywane będą dokumenty podczas zdawania przez nas kolejnych egzaminów, tutaj też wydawane jest prawo jazdy.
Zazwyczaj szkoły nauki jazdy pomagają kursantom wypełniać dokumenty. Mogą zorganizować spotkanie z urzędnikiem lub, jeśli podpiszemy upoważnienie, dopełnić wszelkie formalności – poza odbiorem wyrobionego prawka – w naszym imieniu. Przynajmniej przed pierwszym egzaminem. W teorii dopiero po założeniu swojego profilu kandydata na kierowcę możemy rozpocząć kurs.
Wymagane by zdawać prawo jazdy dokumenty to:
– orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań,
– w przypadku kat. C, D oraz B96 – orzeczenie psychologiczne,
– kolorowe zdjęcie o wymiarach 45×35 mm – ujęcie na wprost, podobnie jak do paszportu,
– kserokopia dowodu osobistego,
– u osób, które nie ukończyły 18 lat (kat. AM, A1, B1) – zgoda rodzica lub opiekuna prawnego,
– pełnomocnictwo, kiedy to ktoś inny składa dokumenty,
– wypełniony wniosek, który dostaniemy w szkole jazdy, w wydziale lub na jego stronie internetowej.
Złożenie dokumentów przez pełnomocnika często wymaga także wniesienia opłaty skarbowej, wynoszącej kilkanaście złotych. Zapłacimy także za wydanie prawa jazdy już po zdanym egzaminie.

Comment closed.